Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Indhold emneopdelt
  Forside

Kortet viser den planlagte placering af branddammene. Branddammene ved Hanstholm Kro og ved Administrationsbygningen krydset Molevej-Chr. Hansens Vej blev anlagt stort set som vist, mens branddammen ved Hallen blev anlagt tæt på Hallens nordøstlige tårn. Det er tvivlsomt, om branddammen ved Helshagevej-Tårnvej blev anlagt. Der er ikke fundet nogen indikationer for det.

Originalkortet dateret 15. april 1943 (MCH)

Branddammen (indhegnet) ved Hanstholm Kro (Thisted Lokalhistoriske Arkiv 0215)

Hanstholm Kro fotograferet mod vest med branddammen til venstre (nord for). Kig ud over Hansted 1961. (Foto: Sylvest Jensen)


Tårnvej mod Helshagevej. Til venstre ses den på Helshagevej opstillede sirene på stålmast.
(MCH 0387)

Danske marinesoldater øverst i mast til sirene
(MCH 4246)

Nærbillede af (sandsynligvis) den på Helshagevej opstillede sirene (MCH 0530)


Som det fremgår af kortet "Feuerlöschwesen" dateret 15. april 1943, indgår sirenerne efter evakueringen af civilbefolkningen som varsling i det tyske brandvæsen.
Avisartiklernerne nedenfor bekendtgør, at sirenerne blev opstillet i sommeren 1942 i dansk regi til varsling som en del af det civile luftværn i Hanstholm.
(Research: Jens Grud Sørensen, Hanstholm.)


Thisted Amts Avis 12. juni 1942

Social-Demokraten (Thisted) 23. juni 1942

Thisted Amts Tidende 15. juli 1942

Thisted Amts Tidende 14. august 1942

Social-Demokraten (Thisted) 31. august 1942
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye