Gå til:

Forside
 

Marinekystbatterier

Hanstholm I (1./M.A.A. 118)

Hanstholm II (2./M.A.A. 118)

Batteri "Agger" (3./M.A.A. 118)

Batteri "Vara", Møvik, Kristiansand, Norge

Dueodde, Bornholm

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye