Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Infanteriforsvaret   Forside
"Tjekkiske pindsvin", "Spanske ryttere" og pigtrådsspærringer
omkring Hanstholm-stillingen
Panserkrydsene de såkaldte "tjekkiske pindsvin" er af jern og blev typisk opstillet i en eller flere lange rækker som spærring af og rundt om hele stillingsområder.
De såkaldte "spanske ryttere", som er en trækonstruktion med indflettet pigtråd, anvendtes som flytbare vejspærringer, således at anvendelse af vejen og f. eks. gennemkørsel af en pansermur var mulig.
På billedet herunder fra den nordlige ende af Molevej er "tjekkiske pindsvin" opstillet i to rækker længere nede - og spærrer endda undtagelsesvis også vejen - mens de "spanske ryttere" ses som vejspærring i forgrunden. Helt ude til højre ses kanten af gennemkørslen i pansermuren spærre nr. 9487.
Kortet viser anlagte pigtrådsspærringer med angivelse af samlede længde og opstillede panserkryds med angivelse af opstillingsmåde og antal.
Nedenfor er kortet zoomet ind på venstre og højre halvdel, så kortets notater kan læses. Desuden er tegnforklaringen og optællingslisterne zoomet.
Luftfoto viser spærringerne i 1945. For (evt.) at lette læsningen af fotoet har jeg markeret de forskellige spærringers forløb med farvede prikker.


Rosvig (MCH 332-333)

Foto taget oppe fra Holmen ned over Nordstranden (Rosvig).
Nærmest de to rækker pigtrådsspærring. Foran dem de to rækker panserkryds ("tjekkiske pindsvin") (MCH 1551)

Nordstranden (Rosvig) fra en lidt anden vinkel. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted: Hanstholm 0258)

Nordstranden (Rosvig) i sne. (MCH 2919)


"Spanske ryttere" og pigtrådsspærring. (Lokaliteten ikke fastlagt). Anvendelsen af "spanske ryttere" i opstillingen som her i lange rækker er ikke afklaret. (MCH 0058)


De to firkantede konstruktioner på klittoppene er radarreflektorer, som i januar 1944 blev påbegyndt opstillet og fra maj-juni samme år i stort tal var opstillet i hele stillingsområdet. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted: Hanstholm 0249)

Vejspærring med spanske ryttere på Roshagevej. I baggrunden Arko-bunkeren set fra nord. (MCH 2327)

Området neden for Hanstholm Fyr.
I forgrunden pigtrådshegn omkring et minefelt. Bagved to rækker panserkryds ("tjekkiske pindsvin"), hvis forløb fortsætter op ad skrænten.
(MCH 1080)

Samme som ovenstående.
(Fra filmen "Krigens spor i dansk Natur")

Den vestlige del afsamme spærring ud mod havet.
(Fra filmen "Krigens spor i dansk Natur")

Panserkryds ("tjekkiske pindsvin") opstillet på skrænten foran 4. Flak på Brunbjerg (MCH 1195)

Panserkryds ("tjekkiske pindsvin") opstillet på stranden neden for Signalstationen.
Til højre forrest i billedet en trappeformet betonkonstruktion overtrukket med sløringsnet.
Den hvide konstruktion midt i billedet er en af de ovenfor omtalte radarreflektorer.
(MCH 0020)

Udsigt mod sydvest fra Holmen vest for Hanstholm Fyr.
Forrest i billedet to rækker panserkryds ("tjekkiske pindsvin"), som fortsætter ud på stranden (se ovenfor).
Foran dem pælene efter demonteret pigtrådsspærring. (MCH 0386)

Udsigt fra Signalstationen mod sydvest. Rækken af panserkryds ("tjekkiske pindsvin") fortsætter ud på stranden. (MCH 0345)

Nærbillede taget mod sydvest af en pigtrådsspærring på Holmen vest for Molevej. Huset yderst til højre ligger ved Molevejs nordligste forløb.
(MCH 0359)

Panserkryds ("tjekkiske pindsvin") og pigtrådsspærring.
(MCH 3319)

Panserkryds ("tjekkiske pindsvin") på marken øst for kolonihaverne. Til højre i billedet anes Bådsgård, til venstre Tårnvej 1.
I baggrunden kanonerne og en barak i 4. Flak på Brunbjerg.
(MCH 1550)

Nærbillede af opstillede panserkryds ("tjekkiske pindsvin"). (Lokaliteten endnu ikke fastlagt.) (MCH 1950)

(JP 43)

Et forløb af panserkryds ("tjekkiske pindsvin") og pigtrådsspærring neden for skrænten sydvest for Hanstholm Fyr. (MCH 1951)

Pansergraven set fra toppen af masterne til See Elefant radaren på Hjertebjerg. I baggrunden midt i billedet Hanstholm Fyr og Hansted Kirke.
(MCH 1334)

Rækker af panserkryds ("tjekkiske pindsvin") mellem 3. Flak og stillingen på Hjertebjerg. Masterne til See Elefant radaren ses bagerst i billedet.
I forgunden ses et hjørne af pansermuren (9483) over Hamborgvej.
(MCH 5947)


Pigtrådsspærring. (MCH 1342)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Pigtrådsspærring med advarselsskilt mod miner på tysk og dansk. Skiltet er suppleret med et opslag på russisk. (MCH 2306)

Pigtrådsspærring på stranden. (MCH 2338)

Skiltning ved et minefelt.
De mange får kunne tyde på, at feltet er ryddet på dette tidspunkt.
(Fra filmen "Krigens spor i dansk Natur")

Men helt ufarligt har det ikke været - dødsårsagen kendes dog ikke!
(Fra filmen "Krigens spor i dansk Natur")

Dette foto er taget med for at illustrere dimensionerne på spærringerne med "spanske ryttere".
(Fra filmen "Krigens spor i dansk Natur")

Dansk skilt - muligvis fra pladsen i klitterne syd for stillingerne, hvor bortsprængning af miner blev foretaget.
(Fra filmen "Krigens spor i dansk Natur")
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye