Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Kystvagten og luftmeldetjenesten Forside

Foto af en oplagsplads sydøst for bebyggelsen på Roshagevej. Yderst til højre ses kystvagtens barak. (MCH 2141)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
   
   
10/11/1942 Kystvagten Hanstholm opløst.
Opløsningen er påkrævet til opfyldning af de andre vagter, som pga. afgivelse af fødselsårgangene 08/09 ikke mere var tjenstdygtige.
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye