Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II     Forsiden
Marinebefehlshaber Kanalküste, den 3. Juni 1941.
Af ovenstående fremgår, at det normerede betjeningsmandskab ved en 38 cm SK C/34 i landopstilling udgør:
6 underofficerer,
28 mand i tårnet v/elektrisk drift + 12 ved hånddrift = 40,
28 ammunitionsfolk,
7 specialister.
I alt 69 v/elektrisk drift og 81 v/håndbetjening af højde- og sideretning.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye