Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hanstholm II      Forsiden
Fotos af røgaggregater og sirene
Rundt om i stillingen var opstillet røgaggregater, som ved aktivering udlagde et røgslør over området.
Røgsløret kunne ikke skjule stillingen men placeringen af detaljer som bygninger og anlæg.
På denne side er også et foto af en sirene til alarmering af udegående personel.

Røgaggregat i klitterne. (MCH 2931)

Indkørsel for ammunitionsbanen i en 38 cm kanonbunker.
Oven på bygningen er opst illet  et røgaggregat. (MCH 1550)

Røgaggregat afgiver røg. (MCH 4221)

Havnemolen. Til venstre i billedet ses et røgaggregat. (MCH 1516)

Røgslør ved nedkørslen til Roshage - set fra sydvest. I baggrunden sløret radar. (MCH 4898)

Samme motov og lokalitet som ovenfor. (MCH 4899)

Udlæggelse af røgslør foran østlige del af batteriet.
I baggrunden ses FuMO 3 på V 174 og FuMO 5. (MCH 5369)

Sirene. (JL 0071b)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye