Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hanstholm II      Forsiden
Fotos af slørede 38 cm kanoner
Sløringsmalet 38 cm kanon
Sløret 38 cm kanon set udefra
Sløringsparaplyen set nedefra
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye