Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hanstholm II     Forsiden
Fotos af sløringsmalet 38 cm kanon
Den første sløring af 38 cm kanonerne var bemaling, som det ses på nedenstående fotos.
Herefter blev der påmonteret en sløringsparaply med stativ af træ.

Den endelige sløring blev en sløringsparaply med metalstativ og trådnet.


(MCH 0276)

(MCH 4779)

(MCH 1284)

(MCH 4781)

(MCH 4780)

(MCH 4782)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye