Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:       Forsiden
Sløringsparaplyen set fra kanonbrønden

(JL 0159)

(JL 0162)

(JL 0189)

(JL 0190)

(JL 0191)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye