Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm II indhold  ArKo-bunker 
Overordnet indhold
Fotos af den 3-fløjede barak-lejr "Hanstedgaard"

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Kommando Marineartilleriabteilung 118

Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.

Vedrørende:     Sløring af barakkerne ved M.A.A. 118.
Forudgået:    - intet -

    I en rapport af 20. juli 1942 fra oberstløjtnant Jacobi fra Festugs-Pionerstab 31 blev især fremhævet den utilstrækkelige sløring af de 3 stabs-barakker ved M.A.A. 118, da disse barakker skiller sig tydeligt ud fra de omkringliggende bygninger i området.
    Det blev anbefalet med en slørende tagkonstruktion at opdele de 3 barakker, så de fremstår som to henholdsvis tre særskilte bygninger, og med en vellignende markering af et vejforløb påmalet taget mellem tagkonstruktionerne.
    Bilaget (nedenfor) viser forslaget fra Fest. Pionier-Abschnittsgr. I/31, hvor den foreslåede sløring er tegnet ind.
    Der ansøges hermed om at gennemføre dette forslag, og der anmodes om, at få indhentet samtykke fra Marbef. Dän. Gennemførelsen af disse sløringsarbejder er stærkt påkrævet, da barakkerne, hvis forslaget afvises, skal have ny sløringsmaling.
    Marinebaudienststelle har til opgave at udarbejde et overslag over omkostningerne.

J.V.

Dr. Wrede


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Sommeren 1944.
Sydfløjen og en del af
vestfløjen med attrap tagkonstruktioner og sløringsnet imellem 'husene'.
Det østlige 'hus' i sydfløjen er endnu ikke malet 'hanstholmhvid'.
Set sammen med de civile hanstholmhuse i baggrunden er illusionen god. (MCH 0211)

Sydfløjen set fra Arko. I baggrunden ses Hallen. (MCH 3315)


Sommer/efterår 1945. Danske marinesoldater er blevet indkvarteret i bygningerne.
Kig mod vest ind over Hanstedgård fra toppen af højen øst for Roshagevej. (MCH 0775)
Kig mod vest ind over Hanstedgård fra toppen af højen øst for Roshagevej. (Jess Petersen 0084)


Nordfløjen.
I stedet for falske tagkonstruktioner som på vest- og sydfløjen er der der udlagt sløringsnet fra barakkens forkant ind over taget og op til Arko for at simulere en sammenhængende klit.

Sommer/efterår 1945. (Til venstre MCH 0802) - (Ovenfor MCH 0343)

Vestfløj og nordfløj. Sommer/efterår 1945.  (MCH 0811)


Gårdspladsen set fra sydøst. Efterår 1945 - sommer 1946. (MCH 5580)Nordfløj med Arko bagved. 1946.
Sløringsnettene og attrap-taget på vestfløjen er fjernet. (JL 0244)
Vestfløj. 1945.  (MCH 0151)


Sydfløjen mod gården set fra nordøst.
Til højre ses østre gavl og indgang nordfløj.
Sommer/efterår 1945. (MCH 0813)

Sydfløjen set fra gårdspladsen. (MCH 0482)
Sydfløjen set fra Arko. I forgrunden sløringsnettene over nordfløjens tag. Helt i baggrunden til venstre ses Hanstholmhallen. 1945. (MCH 1343)


Sydfløjen set fra gårdspladsen. (JL 0235)
Skorstenene til barakkens ovne er ført op gennem attraptagene, hvilket understøtter illusionen af rigtige huse. 1945. (MCH 0772)

Sydfløjen set fra sydøst. (MCH 0152) (Jess Petersen 0012)
Sydfløjen set fra sydøst med nordfløjen og Arko i baggrunden.
Oven på barakkens tag er opført tagkonstruktioner, der skulle illudere enkelthuse. Under tagkonstruktionen er barakken malet hvide som ‘Hanstholmhusene’, og barakafsnittet imellem ‘husene’ er malet sort.Sommer/efterår 1945. (MCH 0812)


Sydfløjen set fra sydøst. 24/10/1945. (MCH 1185)(Jess Petersen 0085)
(MCH 0353)

Til venstre Arko-bunkeren, derefter vest- og sydfløjen. Til højre ses bygningerne med garager og autoværksted. (MCH 5581)


Efterår 1946. Attrap-tagene er afmonteret. (MCH 0475)

1955. Sydfløjen - her set fra gårdspladsen - er overtaget til civilt brug. Nord- og vestfløjen er fjernet. (MCH 4188)
1955. Sydfløjen - her set fra sydvest. (MCH 4188)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye