Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II     Forsiden
27.04.23 Ladeøvelses anlæg.

Anlæg til indøvelse af manuel ladning af 38 cm kanon.

Se artikel af museumsinspektør Jens Andersen nederst på siden.
16/03/1942 Til at indøve korrekt ansætning af granaterne i de tunge kystbatterier og især for at skåne kanonmateriellet under ekserseren er efter forslag fra artl. byggelederen ved Battr. "Hanstholm II" ved KMW Kiei udviklet en ladeøvelsesanlæg til 38 cm SK C/34.
Bygningen af sådan et anlæg er påbegyndt i Battr. "Hanstholm II".
Før yderligere anlæg fremstilles, skal anlægget i det nævnte batteri grundigt gennemtestes.

Der er planlagt hydrauliske ansættere til tunge batterier ....
Ladeøvelsesanlægget anvendes derefter til at indøve stang- eller teleskopansættelse, som derefter i praksis kun vil være en reserveforanstaltning.
20/06/1942 Mazamt Thisted har den 16/06/1942spurgt, hvornår ladeøvelsesanlægget vil være opstillet, men der er endnu ikke indgået et svar.
14/07/1942 Ladeøvelsesanlæg opstillet - mangler endnu special-eksersér-granater.
Snit af siderne vist som en 'tur' rundt om anlægget.
Opmåling og tegning af ladeøvelses anlæg v/Hjemmeværnsregion II, 21/02/94.

Snit af bygningen med øvelsesanlægget. (Jens Andersen, MCH)

Bygningen som den blev genopført lige vest for Hjemmeværnsgården.
Yderbeklædningen er fornyet, men barakkens skelet er det originale.
Barakken er orienteret nord-syd så gavlen svarer til den oprindelige nordlige ende ind mod ammunitionsbunkeren.

(Foto: Jens Andersen, MCH. 2002)

Tidligere var den forreste del af fundamentet for barakken fjernet ligesom de store jordvolde på begge sider af ammunitionsbanen ifbm. ammunitionsbunkerens anvendelse som depot for Hjemmeværnet.
Da ammunitionsbunkeren i 1994 skulle i yderligere anvendelse som depot, blev betonblokken med attrapbundstykket fjernte for at lette tilkørselsforholdene til depotet. Fotoet her er taget kort forinden.

(Foto: Jørgen Lumbye)

På billedet ses (også) den forreste del af fundamentet for barakken og de store jordvolde på begge sider af ammunitionsbanen.
(MCH 0451)

(MCH 2040)

Interiør fra øvelsesanlægget.
Til højre i billedet ses ammunitionsvognen, der bringer granater og hylstre fra ammunitionsbunkeren frem til øvelsespladsen. I kanontårnet var det elevatorerne, der bragte ammunitionen op. Vognene på øvelsespladsen var monteret med de samme gribemekanismer som elevatorvognene.
Til højre i billedet ses 'ladevognen', som er tilsvarende den i kanontårnet
Midt i billedet attrap-bundstykket, hvorpå der også var monteret et attrap-bundstykke, så kommandoerne kunne følges.
(MCH 2039)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
38cm_batteriets_ladeoevelsesapparat_v_jens_a_1
38cm_batteriets_ladeoevelsesapparat_v_jens_a_2
38cm_batteriets_ladeoevelsesapparat_v_jens_a_3
38cm_batteriets_ladeoevelsesapparat_v_jens_a_4
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye