Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II Hanstholm-Hamborg oversigt   Overordnet indhold

Lille bygning reg. nr. 27.04.30b (Foto: Jørgen Lumbye)
Registreret som bygning over brøndboring. Byggetidspunktet er ikke bestemt.
På en tysk nødflyveplads i Siddinge Fjord i Odsherred er en lignende - dog noget større - bygning. Se fotos.


Ammunitionsrum ved maskingevær-rede (61b) (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

(61b) (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Ammunitionsrum for maskingeværstilling (61c) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Kig ind i ammunitionsrum (61c) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Indgangspartiet til bunker (76) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)
Kortskitse 38 cm Batteri 2./118 (Hansted) har med et dansk notat betegnet anvendelsen til "Olie-kælder".
Lige i nærheden var en olie-/benzintank, så anvendelsen kan være sandsynlig.
Ved signaturen står der ‘Harbo?’, hvilket sandsynligvis er en person, der har været med ved oprydningen efter krigen.
Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm har tolket anvendelsen til at være et fødevaredepot, idet luftskakterne svarer til forholdene i de andre bunkere, som har kunnet identifeceres som fødevarelagre.
Endelig viser et diagram over svagstrømsforbingdelser udarbejdet af Kystdefensionen, Maskinafdelingen 27. april 1949 på denne position en “Reserve Art. Centr.”. Der er vist fire kabler til bygningen. De anførte positioner for bygningerne i svagstrømsnettet er på diagrammet meget præcist angivet, hvilket kunne indikere, at der er tale om netop denne bygning.
Så en sikker anvendelse/funktion er pt. ikke fastslået.

Byggetidspunktet for denne bygning er ikke bestemt men muligvis 1941

Forreste 'udluftningskanal' udefra (76) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Bagvæggen med 'udluftningsskakt' fra gulv til loft (76) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Indangen og 'udluftningskanal' oppe ved loftet (76) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Trappen ned i bygningen (77) (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Byggetidspunktet for denne bygning er ikke bestemt

Bæringer i loftet og rør ført igennem bygningen under loftet (77)
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)(77) Om disse og det på fotoet til venstre viste huller i muren fører til en udvendig skakt/kanal er ikke registreret, men sandsynligvis fører de ikke blot ud i jorden
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Østlige batteriområde med markering af bl.a. de store ammunitionsbunkere 04.17 og 18 samt vejunderføringen 04.25. Se fotoet til højre.

I nederste venstre hjørne ses vejunderføringen reg. nr. 27.04.25 for ammunitionsbanen under Bødkervejs gamle vejføring fotograferet i 1959.
(Odense Luftfoto)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye