Hanstholmregistreringen

v/Jørgen Lumbye


Denne hjemmeside viser overvejende registreringen af tysk befæstningsbyggeri i den tidligere Hanstholm kommune, altså i området fra Bulbjerg over Hjardemål, Vigsø, Hanstholm, Hanstholm Vildtreservat til Klitmøller.
Der er også materialer om stillinger ved Svinkløv, kyststrækningen Svinkløv - Bulbjerg, kyststrækningen Klitmøller - Vorupør, Stenbjerg, Lyngby, Lodbjerg Fyr, Agger Tange og Bovbjerg Fyr.
Efterhånden er flere og flere stillinger kommet til, og registreringen dækker nu hele Thy og stillingerne østpå til Slettestrand.
En registrering foretaget af Hærens Bygningstjeneste i 1945 af lokaliteter i Thisted er også lagt ud.
Registreringer af Marinekystbatteri "VARA" ved Kristiansand i Norge, det ikke færdigbyggede søsterbatteri til Hanstholm II ved Dueodde samt depoter på Vesterengaards Jorder ved Aarhus ligger også på hjemmesiden.

Min registrering blev påbegyndt i 1989 i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsen's landsdækkende projekt "Registrering af II. Verdenskrigs Kulturspor".
Registreringen af det tyske befæstningsbyggeri er afsluttet, men arbejdet med dokumentation og formidling af den tyske tilstedeværelse centreret omkring 38 cm sømålsbatteriet "Hanstholm II" i Hanstholm er fortsat - nu i samarbejde med Bunkermuseum Hanstholm (Museum Thy).

Hjemmesiden er påbegyndt medio marts 2006.
Der bliver
løbende lagt materialer ud, der viser situationsplaner over de enkelte stillinger, lister over de registrerede bygninger og anlæg, fotos, tegninger af særlige bygninger og anlæg, samt kildetekster og vidneberetninger.

En søgning på hjemmesiden kan begynde med klik på hyperlink til en af siderne
Indhold emneopdelt, Søg på lokalitet,
Søg på område uden for Hanstholm
eller Søg på område i Hanstholm.

Hvis du i stillingsområderne støder på noget, der ikke fremgår af mit materiale, eller hvis du ellers synes, du kan bidrage med ny viden i relation til det beskrevne, er du meget velkommen til at give et input til registreringen på e-mail jl@hanstholmregistreringen.dk.
På samme e-mail er du også velkommen til at spørge om befæstningsbyggeriet og
den tyske tilstedeværelse i Hanstholm.

 

Senest udlagte:
Mange nye sites, som åbnes i 'Indhold emneopdelt'.